Skip links

Poru?ivanje iz Crne Gore

Poru?ite Porrada Lupo modele putem na?eg sajta i o?ekujte ih u roku od 7 do 10 dana od dana pla?anja na va?oj adresi. Cene na sajtu su iskazane u dinarima (RSD). Pla?anje se vr?i putem platnih i internet kartica (Master, Maestro, Visa, American Express). Sistem naplate se vr?i putem bezbednosnog sistema Banca Intesa, tako da kompanija Online Shop S&F kao vlasnik brenda Porrada Lupo ni na koji na?in nema pristup podacima Va?e kartice.

PORU?IVANJE U SAMO 4 KORAKA!

TRO?KOVI DOSTAVE:

This page uses cookies These pages use cookies for a better user experience and functionality.