Skip links

Privacy Policy

 

Porrada Lupo / ONLINE SHOP S&F svoju obavezu ?uvanja va?e privatnosti shvata veoma ozbiljno, i svaku va?u informaciju koju ostavite tretira?emo bri?no.
Posetom na?eg sajta i / ili registracijom prihvatate i saglasni ste sa praksom opisanom u na?oj Polisi privatnosti.

Sve informacije se ?uvaju na sigurnom i u skladu sa internom polisom o bezbednosti mogu biti upotrebljeni za:
  • Proveru i isporuku narud?bi
  • Pru?anje podr?ke kupcu
  • Administracija nagradnih igara
  • Vo?enje va?e istorije kupovine
  • Obave?tavanje potro?a?a putem email-a o predstoje?im akcijama i drugim korisnim informacijama.

This page uses cookies These pages use cookies for a better user experience and functionality.